Evalueren

Evalueren

Op het gebied van Evalueren kan HeW Financieel Management voor u de volgende werkzaamheden verzorgen/verwerken:

– Voortgangsrapportage : planning versus realisatie op periodieke basis , antwoord op de vraag ‘ Waar staat de onderneming op dit moment (heden) ‘
– Analyse Werkelijkheid t.o.v. Budgetten
– Te nemen maatregelen
– Forecasting, antwoord op de vraag ‘ Waar wil de onderneming naar toe (toekomst) ‘

Image
Plannen

Het plannen van de toekomstige operationele – en investeringskosten en baten.

Image
Bewaken & Controleren

Controleren en bewaken van de uitgaven, eventueel bijstellen budgetten.

Image
Evalueren

Evalueren van planning versus realisatie, verbeteringen onderkennen en het voorstellen verbetering.

Image
Kennisverbreding

Het vergroten het bewustzijn van de financiële kennis bij medewerkers in uw organisatie.