diensten Archieven | HeW Financieel Management

Kennisverbreding

Het vergroten het bewustzijn van de financiële kennis bij medewerkers in uw organisatie.

Evalueren

Evalueren van planning versus realisatie, verbeteringen onderkennen en het voorstellen verbetering.

Bewaken & Controleren

Controleren en bewaken van de uitgaven, eventueel bijstellen budgetten.

Plannen

Het plannen van de toekomstige operationele – en investeringskosten en baten.