Welkom

op onze website

'Ondernemerschap' is het benutten van een kans zonder je om middelen te bekommeren die je nog niet hebt.

(Harvard Business School; Howard Stevenson)

In tegenstelling tot 'Managen', waarbij juist controle en beheersing van middelen centraal staat. Wij helpen u bij het optimaliseren van uw financieel management en het verbeteren van uw interne processen.

Plannen

Het plannen van de operationele en investeringskosten en baten.

Controleren

Controleren en bewaken van de uitgaven, eventueel bijstellen budgetten.

Evalueren

Evalueren van planning versus realisatie, verbeteringen onderkennen en het voorstellen verbetering.

Kennisverbreding

Het vergroten het bewustzijn van de financiële kennis bij medewerkers in uw organisatie.