Plannen

We provide solutions. All our work is focused around the client's needs.

Plannen

Op het gebied van Plannen kan HeW Financieel Management voor u de volgende werkzaamheden verzorgen, verwerken en opstellen van: 

– Begrotingen 
– Budgetten 
– Investering en de financiering hiervan
– Liquiditeitsplanning
– Jaarplan informatievoorziening en business informatiemanagement
– Voor startende ondernemers, mede opstellen van een business plan

Image
Plannen

Het plannen van de toekomstige operationele – en investeringskosten en baten.

Image
Bewaken & Controleren

Controleren en bewaken van de uitgaven, eventueel bijstellen budgetten.

Image
Evalueren

Evalueren van planning versus realisatie, verbeteringen onderkennen en het voorstellen verbetering.

Image
Kennisverbreding

Het vergroten het bewustzijn van de financiële kennis bij medewerkers in uw organisatie.